Atteikuma tiesības

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA – PIETEIKUMS PAR ATTEIKUMU

 

/aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no preces iegādes līguma

14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas/

 

 

Datums: _____________________

 

 

Pārdevēja nosaukums: SIA “Green Motors”

Pārdevēja adrese: Krasta iela 5, Rīga, LV-1050

Pārdevēja tālruņa numurs: +371 67115600

Pārdevēja e-pasta adrese: info@greenmotors.lv

 

 

Patērētāja vārds, uzvārds: ________________________________________________________

Patērētāja adrese: ______________________________________________________________

 

 

Preces nosaukums: _____________________________________________________________

Preces pirkuma datums:__________________________________________________________

Preces saņemšanas datums:______________________________________________________

Pirkuma apliecinošs dokuments: ___________________________________________________

 

 

 

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par augstāk norādītās preces iegādi.

 

 

 

Patērētāja paraksts: ____________________

 

 

 

 

 

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt uz SIA “Green Motors” adresi Krasta iela 5, Rīga, LV-1050.

 

Saņemto preci 14 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt SIA “Green Motors” tirdzniecības vietā Krasta ielā 5, Rīgā, LV-1050.

 

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

 

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no Green Motors interneta veikalā iegādātās preces nenorādot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs - SIA “Green Motors”, juridiskā adrese Krasta iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 67115600, e-pasta adrese – info@greenmotors.lv,  ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA “Green Motors”, Krasta ielā 5, Rīgā, LV-1050, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

 Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.